55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.

Barbara Porenta

januar 10, 2017
work

Kaj je mobing in kaj ni?

Izraz mobing izhaja iz latinščine (mobile vulgus) in pomeni nebrzdano množico, drhal. »To mob« v angleščini pomeni »napad, naskok na koga in njegovo izločitev iz sistema«. […]

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo