55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.
januar 13, 2017
different

Antisocialna, mejna, histrionična in narcisistična osebnostna motnja

Osebnostne motnje so duševne motenje, pri katerih imajo posamezniki rigiden in nezdrav vzorec mišljenja, funkcioniranja in vedenja. Težko razumejo in se težko odzivajo na situacije in […]
januar 12, 2017
alone

Izogibajoča, odvisnostna in obsesivno-kompulzivna osebnostna motnja

Osebnostne motnje so duševne motenje, pri katerih imajo posamezniki rigiden in nezdrav vzorec mišljenja, funkcioniranja in vedenja. Težko razumejo in se težko odzivajo na situacije in […]
januar 12, 2017
paranoja

Paranoidna, shizoidna in shizotipska osebnostna motnja

Osebnostne motnje so duševne motenje, pri katerih imajo posamezniki rigiden in nezdrav vzorec mišljenja, funkcioniranja in vedenja. Težko razumejo in se težko odzivajo na situacije in […]

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo