55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.
januar 8, 2020
ziwuqmznrvs-bench-accounting

Odnosi v službi

Vsi ljudje hrepenimo po izpolnjujočih odnosih, vsi si želimo, da bi bili v dobrih odnosih z ljudmi, s katerimi preživimo velik del svojega življenja. V odnosih […]
januar 13, 2017
mobing6

Kako ukrepati v primeru mobinga?

Sam posameznik stori največ zase, če ne čaka, da bo minilo samo od sebe, ker se to ne bo zgodilo, zato naj čim prej UKREPA, da […]
januar 13, 2017
mobing5

Posledice mobinga

Pri mobingu gre za premišljeno, žaljivo ter ponavljajoče se ravnanje, z bolj ali manj hudimi posledicami. Pri pojavu mobinga namreč ne moremo govoriti o zmagi ene […]
januar 13, 2017
oblike mobinga

Oblike mobinga

Heinz Leymann, ki je prvi postavil definicijo mobinga, je identificiral kar 45 značilnih pojavnih oblik in jih razvrstil v pet preglednejših skupin. Dr. Danijela Brečko ob […]
januar 11, 2017
work3

Kje se izvaja mobing?

Mobing se lahko zgodi vsakemu, največkrat kar neopazno. Velikokrat si o mobingu ustvarimo napačno podobo, ki naj bi predstavljala dogajanje le v eni smeri in sicer […]
januar 10, 2017
work

Kaj je mobing in kaj ni?

Izraz mobing izhaja iz latinščine (mobile vulgus) in pomeni nebrzdano množico, drhal. »To mob« v angleščini pomeni »napad, naskok na koga in njegovo izločitev iz sistema«. […]

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo