40 ljudi je naredilo zaobljubo.
21 ljudi deli svojo zgodbo.

Kako si lahko pomagam pri odvisnosti od alkohola

pomoč

Priznati si, da imate težave s pitjem alkohola zahteva veliko poguma in odločnosti in je prvi korak na poti zdravljenja odvisnosti od alkohola. Potrebno je razumeti, da je alkoholizem bolezen, ki potrebuje ustrezno celostno zdravljenje. Na poti zdravljenja boste potrebovali veliko notranje moči in opore bližnjih.

Kaj je odvisnost od alkohola?

V Sloveniji so na voljo naslednje možnosti zdravljenja odvisnosti od alkohola:

 

 1. Ambulantno vodenje v okviru psihiatrične službe

 

 1. Hospitalni način s terapevtsko skupino na alkohološkem oddelku

 

 1. Skupina anonimnih alkoholikov (AA)
 • osnovni namen AA je v medsebojnem posredovanju izkušenj, moči in upanja v želji, da bi rešili svoj in skupni problem.
 • edini pogoj za pristop k skupnosti AA je želja, da bi prenehali piti.
 • delo poteka v skupinah, 1-2x na teden,
 • brez strokovnjakov

 

 1. Klubi zdravljenih alkoholikov ( KZA )
 • običajno način podpore po intenzivnem delu zdravljenja v bolnišnici ali ambulantno
 • KZA vodi usposobljen strokovnjak (zdravnik, medicinska sestra, socialni delavec, psiholog, …)
 • cilj:poglobitev uvida v zasvojenost, samopomoč in vzajemna pomoč pri iskanju in vztrajanju v zdravih načinih življenja ter reševanju vsakdanjih težav, nadaljevanje rehabilitacije na vseh področjih življenja – še posebej medosebnih odnosov
 • sestanki enkrat na teden, na isti dan, ob isti uri

 

 1. Skupine za samopomoč

 

 1. Individualna, partnerska ali družinska psihoterapija

 

 

Vzpostavitev abstinence (detoksikacija) je lahko ob razviti odvisnosti nevarna. Pred vzpostavitvijo abstinence je nujen posvet z osebnim zdravnikom ali psihiatrom.

 

Če

 • ste imeli v preteklosti božjastni napad (epileptični napad),
 • imate zjutraj, ko se zbudite odtegnitvene znake (tresenej, slabost, pospešen utrip srca,..) ,
 • imate pridruženo drugo telesno bolezen,
 • ste slabo prehranjeni,
 • imate slabo podporo abstinence doma,
 • jemljete dodatna zdravila,

 

je potrebna vzpostavitev abstinence (detoksikacija) v psihiatrični bolnišnici s pomočjo ustreznih zdravil.

 

Zavedati se morate, da nikoli več ne boste sposobni za manj tvegano pitje. Potrebna bo popolna abstinence.

 

V zdravljenje je nujno potrebno vključiti družino. Na prvem mestu svojega partnerja. Brez sodelovanja družine je zdravljenje redko uspešno.

 

Resnično delo v odnosih v družini se po vzpostavitvi abstinence šele začenja, saj vzniknejo številne teme, ki ste se jim kot družina ali posamezniki prej s pomočjo alkohola nezavedno izogibali oz. jih nefunkcionalno regulirali. Po hospitalnem zdravljenju na alkohološkem oddelku se je tako pomembno vključiti v nadaljno družinsko ali partnersko psihoterapijo.

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo