55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.

Ko računalnik postane prijatelj, partner, zaveznik

računalnik

Življenja brez računalnika in povezave z internetom si ne predstavljamo več. Olajša nam iskanje informacij in nam omogoča učinkovitost. Vendar računalnik, kljub vsemu kar nudi, ne omogoča odnosa, ki ga ljudje nujno potrebujemo za svoj obstoj. Lahko pa nam daje lažen občutek odnosa in ko to postane bistveno za vsakodnevno delovanje človeka, lahko govorimo o odvisnosti.

Odvisnost je povezana s spremembo vsakodnevne rutine kot tudi s spremembo delovanja naših možganov. Tudi odvisnost od računalnika (ki zajema pretirano uporabo tako računalnika kot tudi pametnega telefona, tablice in interneta) danes preko mnogih raziskav na tem področju vedno bolj razumemo. Pretirana izpostavljenost računalniku in spletu namreč dokazano spreminja strukturo možganov. Najbolj ranljiva skupina pa so mladostniki, saj je to čas kritičnega zorenja možganov in tudi v današnji družbi in družini čas, ko je oseba računalniku najbolj izpostavljena.  Pri opisovanju odvisnosti od računalnika najdemo veliko podobnosti z odvisnostjo od kemičnih substanc. Podobno se pojavlja spremenjeno vedenje, mišljenje,  čustvovanje, oseba ni sposobna vzdrževati abstinence, doživlja telesno stisko ob prekinitvi izpostavljenosti in prilagaja življenje odvisnosti. Ker odvisnost od računalnika povezujemo s spremenjenim delovanjem možganov in tudi drugih telesnih procesov, lahko predvidevamo, da zmanjševanje oziroma popolnoma prekinitev odvisnega vedenja za osebo pomeni tudi težak telesni napor.

Seveda pa se narava odvisnosti in tudi proces prekinitve odvisnega vedenja razlikuje glede na vsebino odvisnosti.

Če gre za odvisnost od pornografije, potem moramo za razumevanje odvisnosti razumeti predvsem dinamiko regulacije sramu.

Če gre za odvisnost od iger na srečo, potem moramo predvsem razumevanje usmerjati v doživljanje kontrole, nadzora in vznesenosti.

Če gre za odvisnost od spletnih socialnih omrežij, pa moramo naslavljati socialne spretnosti posameznika in njegova doživljanja v pristnih, realnih odnosih.

Virtualni svet ne le da onemogoča dejanske socialne stike, ampak je tudi dobro pribežališče pred strahovi in stiskami v odnosih. Res je, da ljudje, ki veliko svojega časa in pozornosti namenjajo računalniku, pametnemu telefonu, imajo vedno manj časa in tudi interesa za vzdrževanje osebnih odnosov. Res pa je tudi, da se s tem umaknejo v varno okolje, kjer lahko bolj ali manj nadzorujejo svoje razpoloženje. Tako vedenje lahko v družini povzroči veliko jeze in tudi otopelosti. Nakopičena jeza ali pa na drugi strani brezbrižnost do drugega, pa željo in potrebo po umiku še povečuje.

V okolju, ker je veliko napetosti, si vsak človek želi spremembe in oseba, ki ima izkušnjo da do spremembe razpoloženja lahko najhitreje in najučinkoviteje pride s povezavo na internet bo to pot vedno izbrala. Izkušnja, da tudi odnosi lahko prinesejo zadovoljstvo, sproščenost, vznesenost in srečo bodo omogočili, da oseba svoje vedenje spremeni.

 

Želite deliti svojo zgodbo in s tem pomagati sebi in drugim. To lahko naradite na naši spletni strani. OSEBNA ZGODBA

Želite že danes začeti znova. To lahko naredite z ZAOBLJUBO na naši spletni strani in že danes naredite prvi korak k skrbi zase in za svoje bližnje.

 

 

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo