55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.

NOVICA – 7 dejstev, ki bi jih moral vedet vsak, ki živi z odvisno osebo

odvisnost pomoč800x600

David Sack, psihiater in terapevt, ki vodi terapevtski in medicinski center za odvisnosti v Ameriki,  v spletnem časniku »Psihologija danes« (Psychology Today) navaja in razlaga 7 dejstev, ki bi jih moral vedeti vsak, ki se v svojih bližnjih odnosih sooča z odvisnostmi. Na kratko jih povzemam tudi v tem prispevku.

  1. Vaš bližnji ni zapadel v odvisnost zaradi vas. Občutek krivde, ki ga morda čutite, ne pomaga nikomur, ne vam in ne vašim bližnjim. Odvisnost nastane zaradi spleta večih dejavnikov, vsekakor pa niste za njihov nastanek krivi vi. Namesto da se vrtite okoli občutkov krivde, je veliko bolje, da se aktivno vključite v proces zdravljenja bližnje osebe in mu dajete moč in podporo. Skušajte odpustiti sebi in drugim, pustite preteklost za seboj in dajte sebi in drugim priložnost za nov začetek.

 

  1. Odvisnost se ne ozdravi samo z odstranitvijo substanc ali vedenja, ki nudi odvisni osebi omamo. Odvisna oseba ima spremembe v delovanju možganov in v fazi, ko potrebuje omamo, ne zmore samokontrole in sprejemanja odločitev, ki bi bile zanj najboljše. In spremeniti ta vzorec vedenja in miselnega procesa ni enostaven in se ne zgodi čez noč, ampak je potrebno veliko časa in motivacije, da se spremenijo miselni in vedenjski vzorci, ki nadomestijo stare.

 

  1. Za nikogar se ne ve, da bo zapadel v odvisnost in nihče tega ne pričakuje. Odvisnost se začne z odločitvijo (probati drogo, alkohol, računalniško igrico, igro na srečo,…), ampak tale poskus bi se pri večini od nas tudi konča brez odvisnosti. Tako na primer od 6 oseb, ki probajo drogo, jih 5 ne bo razvilo odvisnosti. Zakaj torej pri 1 izmed 6 pride do odvisnosti? Odgovor ni enoznačen, znanstveniki menijo, da je razvoj odvisnosti odvisen od kombinacije genetske predispozicije, travmatičnih izkušenj iz otroštva in drugih duševnih motenj (npr.anksioznost, depresija, bipolarna motnja). V času, ko je oseba odvisna, se njihova vedenja spremenijo in pride do možganskih sprememb, kar posamezniku daje občutek, da odvisnega vedenja ni mogoče prenehati.

 

  1. Dejstvo, da se je nekdo začel zdraviti, še ne pomeni, da se je odločil, da bo nehal. Ponavadi se oseba, ki je odvisna, vključi v zdravljenje zaradi posledic, ki so ob odvisnosti nasale (izguba službe, težave v odnosih, ker so konzumirali prevelik odmerek substanc ali imajo zdravstveno krizo). Vendar za uspešen začetek zdravljenja je pomembno, da odvisna oseba verjame, da bo življenje brez omame boljše kot je njegovo življenje z omamo. Najpomembnejše je, da pomagamo odvisni osebi najti dovolj močno motivacijo, da naredi spremembe, ki so potrebne. Velikokrat bo odvisna oseba zanikala, da je njena odvisnost vzrok za nastanek mnogih težav v njenem življenju.

 

  1. Vaš bližnji vam bo lagal in vi boste tem lažem želeli verjeti. Mogoče bo odvisna oseba celo verjela sama sebi in svojim lažem, da bi obdržala svojo omamo, ki se ji zdi nujno potrebna za njegovo življenje. Kar pa ne pomeni, da morate oprostiti lažem ali jih razumeti, ampak da jih jemljete manj osebno.  Ne prekinjajte komunikacije z bližnjimi zaradi njihovih poskusov laži, ampak raje ohranjajte zdrave meje, da zaščitite sebe in bližnje.

 

  1. Odvisna oseba ponovno zapade v odvisnost z razlogom. V mnogih primerih oseba začne konzumirati substance ali izvajati omamljajoče vedenje, da bi si ublažila slaba čutenja in občutke, kot je žalost, strah, anksioznost ali travmatične izkušnje. Poleg tega ima veliko odvisnih oseb tudi tako imenovane pridružene motnje (depresijo, travmo, anksioznost), zato je za uspešno ozdravljenje pomembna celostna obravnava odvisne osebe.

Dandanes uporabljamo pri zdravljenju odvisnih oseb razne psihoterapevtske pristope v kombinaciji z medikamenti, če je potrebno.  Najpomembnejše je, da se oseba zdravi celostno in ne samo da se odstrani  substanco ali odvisno vedenje.

 

  1. Vi ne morete narediti ničesar namesto vaše ljubljene osebe. Ni bolj bolečega občutka, kot da vidiš bližnjega, ki trpi in uničuje sebe in bližnje, zato je najpogostejša in najbolj naravna reakcija bližnjega, da skuša pomagati s tem, da ga seznanja z negativnimi posledicami odvisnosnega vedenja. Vendar tak pristop v večini primerov ni učinkovit. Namesto tega je veliko boljše, da mu pomagate, da sam spregleda, da potrebuje pomoč. Poiščite strokovno pomoč tudi zase, poskrbite zase ter predvsem obdržite upanje in verjamite v ozdravljenje, ker je mogoče.

 

 

 

Povzeto po:

 

David Sack (2017, 31.januar).  7 truths if someone you loveis addicted. Psychology Today.

 

Pridobljeno 31. januar 2017 iz https://www.psychologytoday.com/blog/where-science-meets-the-steps/201701/7-truths-if-someone-you-love-is-addicted

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo