53 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.

Odnos do telesa v mladostništvu

telo

V poletnih mesecih je telo še zlasti izpostavljeno. Zdi se, kot da to najbolj zaznamuje prav vedenje in čustvovanje mladostnic in mladostnikov. Starši pa pri tem velikokrat ne znajo zaščititi svoje otroke pred izpostavljenostjo in jih usmeriti v primeren način razkazovanja telesa.

Telo predstavlja bistveno in edino vidno in oprijemljivo izhodišče identitete in samozavesti. Pri tem pa telo predstavlja sredstvo preko katerega vrednotimo sebe in hkrati tudi sredstvo, ki nam omogoča doživljanje in izkušanje, kar pa je tudi sestavni del naše identitete. Samozavedanje in s tem identiteta se začneta razvijati z zavedanjem naše ločenosti od drugih, torej s sposobnostjo primerjanja in vrednotenja. Tako otroci v zgodnji mladosti preko primerjav in vrednotenja oblikujejo notranjo podobo o sebi, drugih in odnosih. Telo v teh procesih odigra ključno vlogo.

Odnosa do telesa pa se človek ne začne učiti v mladostništvu, ampak izkušnje o pomenu telesa pridobiva vse življenje. Telesna samopodoba se začne razvijati pri nekajmesečnemu otroku, ko preko svojega telesa začne raziskovati in preizkušati svet okoli sebe. Njegovo telo preko teh prvih izkušenj pridobiva informacije o lastni vrednosti. Če je okolje pri tem raziskovanju ljubeče, varno in spodbudno, bo otrok lahko razvil pozitiven odnos do lastnega telesa. Če pa je okolje neodločno, nelagodno, prestrašeno ali celo zavračajoče, pa bo otrok do svojega telesa razvil negativen odnos, saj bo doživel, da je z njim nekaj narobe.

Naslednji pomembni dejavnik odnosa do telesa pa je seveda socialna primerjava. S preusmeritvijo pozornosti iz družinskih odnosov na vrstniške, se mladostnikov odnos do lastnega telesa nadalje razvija tudi preko vrstniških primerjav. Pomemben vir vrednotenja pa je danes postalo tudi virtualni svet socialnih omrežij. Mladostniki svojo identiteto oblikujejo ne le preko neposrednih odnosov, ampak predvsem preko predstavljene podobe na spletu. Identiteta brez profila na spletnih socialnih omrežjih za današnjega mladostnika ne obstaja.

Opažam, da ravno dejstvo, da mladi svoja telesa umikajo iz odnosov, postajajo na področju telesne samopodobe najbolj ranljivi. Pomanjkanje izkušenj telesne izpostavljenosti v odnosih in realnega vrstniškega primerjanja mladostnike pahnejo v slepo sledenje kulturno in medijsko oblikovanim idealom telesne podobe. Stiska ob nemoči pa se lahko izraža v hudih čustvenih stiskah, depresivnem razpoloženju, motnjah hranjenja…

Pri spopadanju s stiskami mladostnic zaradi telesna videza, se moramo zavedati ranljivosti in občutljivosti telesnega razvoja v tem obdobju in težavnosti naloge sprejeti hitro se spreminjajočo telesno podobo. Ključno pri odnosu z mladostnico (kot strokovnjak ali starš) je tako, da telesu mladostnice omogočimo varno in sprejemajoče okolje. Pomembno je, da mladostnica vzpostavi pozitiven odnos do lastnega telesa in da svoje samopodobe ne gradi le okoli telesne podobe, ampak tudi preko izkušenj, katere ji njeno telo omogoča.

Predvsem pa so otroci in mladostniki opazovalci, zato je pomembno, da imajo starši dostojanstven odnos do svojega telesa in do telesa vseh drugih. S tem bodo dali vzor svojemu otroku in notranje zavedanje, da je telo nekaj do česar moramo biti spoštljivi in kar moramo varovati.

 

Želite deliti svojo zgodbo. Naredite to na tej spletni strani in s svojimi izkušnjami pomagajte in podprite tudi druge. OSEBNA ZGODBA

Lahko pa tudi že danes začnete na novo oblikovati odnose. Naredite ZAOBLJUBO in s tem prvi korak k drugačnim odnosom.

 

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo