55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.

Spektroavtistična motnja pri otroku: različni obrazi motnje

avtizem2

Kratek povzetek:

 • je nevrorazvojna vseživljenjska motnja,
 • motnje na spektru – različno težka oblika (heterogena skupina),
 • večji porast v zadnjih desetletjih, predvsem zaradi večje prepoznavnosti,
 • vzrok nepoznan, sovpliv okolja in genetskih dejavnikov,
 • do sedaj ni znanstveno potrjenih povezav med delovanjem cepiv in pojavnostjo spektroavtistične motnje,
 • zgodnji znaki se kažejo kot odsotnost pričakovanega vedenja,
 • pomembna je zgodnja obravnava.

 

Značilni simptomi na treh ravneh:

KOMUNIKACIJA

 • težave so na področju besedne in nebesedne komunikacije
 • pomanjkljiva nebesedna komunikacija (ne kažejo s prstom, pomanjkanje skupne vezane pozornosti, težje vzpostavljajo očesni stik)
 • komunikacija gre pretežno v eno smer (težko se prilagajajo sogovorniku)
 • težje razumejo besedna navodila, ali pa jih razumejo dobesedno
 • glasnost, intonacija in melodija govora je lahko spremenjena (govorijo kot »mali profesorji)
 • ponavljajo besede za sogovornikom (t.i.eholalija)
 • na svoj način razumejo informacije sogovornika
 • težko povedo bistvo, natančno opisujejo stvari, dogodke
 • imajo t.i.“selektiven sluh”- se slabše odzivajo na ime
 • odsotnost obrazne mimike in gest
 • lahko imajo sicer dobre govorne sposobnosti, vendar so socialno nespretni – ne vedo kako začeti pogovor, kdaj končati; težko »kramljajo« – t.i. »small talk«

 

SOCIALNA INTERAKCIJA

 • ne razumejo nenapisanih socialnih pravil
 • težje razumejo in si razlagajo govorico telesa
 • spontano manj iščejo stik z drugimi
 • s sovrstniki težko ali na neobičajen način vzpostavljajo odnose (glede na svojo razvojno starost)
 • bolj usmerjeni v predmetni svet, lahko izolirani, osamljeni
 • nerazumevanje nenapisanih socialnih pravil: lahko naivni, žrtve medvrstniškega nasilja, izkoriščanja
 • stiska se lahko kaže na način, da ne želijo v šolo, da se izogibajo šoli in izolirajo
 • na socialnem in čustvenem področju slabše napredujejo kot vrstniki

 

STEREOTIPNO PONAVLJAJOČE VEDENJE IN USMERJENI INTERESI

 • značilne so rutine, težko sprejmejo spremembo, ob tem se lahko močno vznemirijo
 • lahko imajo neobičajne preveč intenzivne preokupacije z nekim področjem
 • pogosto imajo ponavljajoče gibe (skačejo, se vrtijo, mahajo z rokami)
 • imajo lahko manjši izbor aktivnosti (jih pogosto ponavljajo)
 • težko prehajajo med aktivnostmi
 • dosledno upoštevajo pravila in ne morejo razumeti, da obstajajo izjeme – težko spremenijo osvojeno pravilo
 • njihovo mišljenje je nefleksibilno (hočejo vedno po isti poti, težko predvidevajo)
 • lahko imajo posebnosti v zaznavanju – so preveč ali premalo občutljivi (vonj, okus, dotik, bolečina)

 

Drugi simptomi:

NEKATERI SIMPTOMI S PODROČJA ČUSTVOVANJA

 • čustva močno doživljajo, jih pa težko prepoznajo in izrazijo z besedami ali mimiko
 • težko se vživijo v čustva drugega (t.i. pomanjkanje empatije)
 • tesnobni v socialnih situacijah, po svoje razlagajo vedenja drugih
 • imajo izbruhe jeze (se »nabere« preko dneva)
 • se primerjajo z vrstniki in imajo pogosto uvid v drugačnost, ob tem doživljajo stisko; značilna je nizka samopodoba
 • razpoloženje jim pogosto niha
 • čustva izražajo na drugačen način

NEKATERI SIMPTOMI S KOGNITIVNEGA PODROČJA

 • različno kognitivno opremljeni – primanjkljaji so na posameznih področjih (abstraktno mišljenje, pozornost, spomin, načrtovanje, lahko znižane ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti)
 • glede na kognitivne sposobnosti lahko predvidevamo kakšen bo uspeh v šoli
 • določena specifična področja so lahko zelo dobra
 • pozornost je lahko odvisna od tega, koliko jih določena stvar zanima
 • zavedajo se svoje drugačnosti od vrstnikov – ob tem čustvena stiska
 • opazijo podrobnosti, ki jih drugi ne zaznavajo
 • naloge rešijo na svoj način, imajo drugačno logiko razmišljanja

 

POZOR!

Pogosto so težave so na področju prilagoditvenih veščin – tistih, ki omogočajo, da se funkcionalno prilagodimo in živimo v vsakdanjem življenju (praktične spretnosti). Glede na vse posebnosti otrok s spektroavtistično motnjo se lahko kažejo težave prav pri slednjih. Težje dosegajo samostojnost; težave se spreminjajo glede na pričakovanja in zahteve okolja v določenih razvojnih obdobij.

 

Zato ni pomemben le šolski uspeh, temveč predvsem spodbujanje samostojnosti in s tem tudi učenje življenjskih – praktičnih veščin.

 

Če imate izkušnjo z avtizmom, SPREGOVORITE, delite svojo zgodbo in pomagajte tudi drugim.

Če želite že danes ZAČETI ZNOVA, si z zaobljubo obljubite, da boste skrbeli zase ali za svoje bližnje.

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo